Support

Så här fungerar det:

 • Kampanjen pågår till 6 november kl. 23:59 CET. Du får poäng för insatser på Superman-spelet, 1 poäng per 10 EUR du satsar.
 • För varje poäng du samlar ihop under kampanjperioden får du en lott med en sammanlagd vinstsumma på 4 000 EUR , totalt 40 vinster x 100 EUR (10 per vecka). Dragningen äger rum på fredag varje vecka under kampanjen.
 • Dessutom delar de 5 spelare som har flest poäng den 6 november på en pool med ytterligare 3 500 EUR (5 x 700 EUR vardera).
 • Du får kontantvinster varje vecka baserat på hur många poäng du samlat ihop under de föregående 7 dagarna. Kontantvinsterna delas ut på följande sätt:

Antal poäng per vecka Vinstvärde
100 till 499 poäng €5
500 till 999 poäng €10
1000 till 1999 poäng €25
2000 till 3499 poäng €50
Över 3500 poäng €100

Competition Terms & Conditions

 • Kampanjen pågår till 6 november kl. 23:59 CET.
 • Spelare får poäng för det sammanlagda belopp de satsat vid slutet av varje dag på Superman: Last Son of Krypton. Spelarna underrättas via mejl om den belöning de tjänat in varje vecka. Vid eventuella frågor om poängen kan spelarna kontakta vårt supportteam på support@eucasino.com.
 • Poängen summeras varje fredag med början 17 oktober fram till 7 november för spelande under de föregående 7dagarna (fredag till torsdag centraleuropeisk tid) för beräkning av veckobelöningarna enligt tabellerna i reglerna. Dessutom beräknas andelarna i lotteriet om 4 000 EUR.
 • Vinnarna krediteras inom 72 timmar efter att de underrättats.
 • Alla vinster är i EUR och konverteras vid behov till spelarens valuta.
 • Vid eventuell tvist angående poäng som delats ut under kampanjen är EUcasinos beslut slutgiltigt.
 • Om det skulle bli lika poängställning gällande de 5 platserna för vinsten på 700 EUR, kommer vinnarna att väljas ut slumpmässigt från den grupp spelare som har samma poäng. Exakt 5 vinster kommer att delas ut.
 • Kampanjen körs över flera operatörer. Om någon annan operatörs kund tar hem vinsterna, kommer EUcasino inte att dela ut någon vinst.
 • Den sammanlagda vinstsumman som är tillgänglig för veckovinster är 42 500 EUR under kampanjperioden. Om denna gräns skulle uppnås kommer alla vinster som tjänats in fram till slutet på den aktuella veckan att betalas ut, och kampanjen fortsätter utan veckovinster med början följande fredag.
 • EUcasino och Amaya Gaming förbehåller sig rätten att när som helst utöka, komplettera eller ta bort vilka delar av den här kampanjen utan föregående meddelande.
 • EUcasino och Amaya Gaming förbehåller sig rätten att diskvalificera någon tävlande om det finns rimlig orsak att tro att tävlanden har brutit mot kasinots allmänna regler eller mot de regler och villkor som gäller för den här kampanjen.
 • Genom att ta emot någon vinst från den här kampanjen går kunden med på att Amaya Gaming använder deras namn och annan personlig information, utan att ytterligare ersättning utgår, i marknadsföringssyfte om kunden vinner den vinst som erbjuds av den operatör där kunden har ett konto.
 • Det är kundens ansvar att kontrollera att det är lagligt för kunden att spela Superman: Last Son of Krypton i den jurisdiktion där de spelar och deltar i den här kampanjen.
 • Kampanjen är endast tillgänglig i följande länder / utvalda länder: Polen, Litauen, Rumänien, Lettland, Portugal, Finland, Grekland, Irland, Kroatien, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Slovakien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike,
 • Standard bonus villkor gäller